Какво е дизайн-ориентирана култура и защо е важна за успешния бизнес?

 

Исторически погледнато на дизайна е поставян знак за равенство с естетика и занаят. Дизайнерите са считани за артистични учени. Но дизайн-ориентирана култура надхвърля дизайна като роля, придавайки набор от принципи на всички хора, които помагат идеите да се реализират. Нека разгледаме тези принципи.

Фокусирайте се върху опита на потребителите, особено емоционалния.

За да изгради емпатия с потребителите, дизайн-ориентираната организация дава възможност на служителите да наблюдават поведението им и да правят заключения за това, какво хората искат и от какво имат нужда. Тези изводи са изключително трудни за изразяване в количествен план. Вместо това организациите, които „разбират“ дизайн, използват емоционален език (думи, които засягат желания, стремежи, ангажираност и опит), за да опишат продуктите и потребителите. Членовете на екипа обсъждат емоционалния резонанс на ценностно предложение толкова, колкото обсъждат полза и изисквания за продукта.

Традиционното предложение за стойност е обещание за полза: Ако купите Lexus, 

производителят обещава, че ще получите безопасен и удобен транспорт в превозно средство от висок клас и с хубав дизайн.

 

Стойностното предложение, основано на емоцията, е обещание за чувство: Ако си купите Lexus, производителят обещава, че ще се почувствате поглезени, потопени в лукс и охолство. В организациите, ориентирани към дизайна, емоционално заредения език не се отрича като повърхностен или глуповат. Стратегическите разговори в тези компании често са насочени към това как едно бизнес решение или пазарна траектория ще повлияят положително на опита на потребителите и често признават само имплицитно, че предложенията с добър дизайн допринасят за финансовия успех.

 

Акцентът върху страхотните преживявания не се ограничава до продуктови дизайнери, маркетолози и стратези - той изпълва всяка функция, насочена към клиента. Вземете например финансите. Обикновено единственият им контакт с потребителите е чрез фактури и платежни системи, които са предназначени за вътрешна бизнес оптимизация или предварително определени “изисквания на клиентите”. Но тези системи са допирни точки, които оформят впечатлението на клиента за компанията. В една култура, фокусирана върху опита на клиентите, дизайнът на финансовите допирни точки е насочен към нуждите на потребителите, а не към вътрешната оперативна ефективност.

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Бенефициент: “Дизайн Студио 8“ ЕООД
Обща стойност: 195 122,40 лв. от които 185 366.28  лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновациина самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.

  • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now