Характеристики на дизайнерското мислене

Robot playing with toy

Приемане на неяснотите

Стартиращите фирми и предприемачите трябва да възприемат нагласите на дизайнерите, ориентирани към човека: винаги започват от мястото, където не знаят отговора на проблема, който искат да решат. И макар това да не е особено удобно, то ни позволява да отворим творчески, да преследваме много различни идеи и да достигнем до неочаквани решения. Като приемаме тази неяснота и вярваме, че ориентираният към човека дизайн процес ще ни насочи към иновативен отговор, ние всъщност си позволяваме да бъдем фантастично креативни.

 

Не е лесно да не знаеш отговора; а още по-малко дори да не знаеш правилните въпроси. Но ако знаехме отговора, когато започвахме, какво бихме могли да научим? Как можем да измислим творчески решения? Къде ще ни насочат хората, за които създаваме дизайни? Приемането на неяснотата всъщност ни освобождава да търсим отговор, който първоначално не можем да си представим, което ни поставя директно пред възможността рутинно да създаваме иновации с трайно въздействие.

Учене от провала

Провалът е невероятно мощен инструмент в процеса на обучение на един предприемач. Създаването на експерименти, прототипи и взаимодействия и тестването им е в основата на дизайна, ориентиран към човека. Трябва да имате ясното съзнание, че не всички ще проработят. Тъй като се стремим да решим сериозни проблеми, почти сигурно е, че ще се провалим. Но ако имаме правилното мислене, неизбежно ще научим нещо от този провал.

 

Ориентираният към човека дизайн започва с това, че не знаеш какво може да бъде решението на дадено дизайн предизвикателство. Само чрез слушане, мислене, изграждане и откриване пътя към отговор получаваме нещо, което ще работи за хората, на които се опитваме да служим. Неуспехът е неразделна част от процеса, защото ние никога няма да успеем веднага от първия опит. Всъщност въпросът не е да успеем при първия си опит. Въпросът е в това да създадем нещо и след това да го използваме, за да продължим да учим, да продължим да питаме и да продължим да тестваме. Когато дизайнерите, ориентирани към човека, направят нещо правилно, това е така, защото първо са сгрешили.

Креативна увереност

Всеки може да подхожда към света като дизайнер. Често всичко, което е необходимо, за да се отключи този потенциал като начин за динамично решаване на проблеми, е креативната увереност. Креативната увереност е убеждението, че всеки е креативен и че креативността не е способността да рисуваш, композираш или извайваш, а  начин, по който се отнасяш към света.

 

Креативната увереност е качеството, на което дизайнерите, ориентирани към човека, разчитат, когато трябва да надскочат себе си, да вярват в интуицията си и да търсят решения, които все още не са разбрали напълно. Това е убеждението, че можете и ще излезете с креативни решения на големите проблеми и увереността, че всичко, което трябва да направите, е да навиете ръкавите си и да се гмурнете в процеса.

Емпатия

Емпатията е способността да се поставиш в обувките на други хора, да разбереш живота им и да започнеш да решаваш проблемите от тяхна гледна точка. Дизайнът, ориентиран към човека, се основава на емпатия, на идеята, че хората, за които творите, са пътната ви карта за иновативни решения. Всичко, което е необходимо е да ги разбирате и да ги включите в дизайн процеса. 

 

Потопяването в друг свят не само отваря пред вас нови творчески възможности, но и ви позволява да загърбите идеи, пропити с предразсъдъци и остарели начини на мислене. Емпатията към хората, за които създавате продукти и услуги, е най-добрият път за истински разбиране на контекста и сложността на техния живот. Но най-важното е, че това запазва хората, за които творите, в сърцето на вашата работа.

ОПРЧР.jpg
ЕСФ.jpg

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Бенефициент: “Дизайн Студио 8“ ЕООД
Обща стойност: 195 122,40 лв. от които 185 366.28  лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновациина самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.