Провали се рано, 
провали се евтино

Robot playing with toy

Културата на дизайна дава възможност за развитие. Не насърчава неуспеха, но итеративният характер на дизайн процеса дава да се разбере, че е рядкост нещата да се случат правилно от първия път. Успехите на Apple се приветстват от широката публика, но ако влезем по-надълбоко ще видим, че таблетът Newton, геймърската система Pippin и оперативната система Copland нямат голям успех. (Pippin и Copland са спрени след само две години.) Компанията се осланя на провала, на който гледа като на част от цената на иновациите. 

 

Грег Петров, главният директор по изживявания GE Software, обяснява как работи итеративният процес в GE: „GE се отдалечава от модела, които има детайлни изисквания към продуктите. Екипите научават какво да трябва да правят в процеса на правене, повтаряне и пивотиране. ”Служителите във всеки аспект от бизнеса трябва да осъзнаят, че могат да поемат социални рискове - например да представят наполовина разработени идеи - без да бъдат унижавани или наказвани.

Дизайн мисленето е основен инструмент за опростяване и хуманизиране

Внедряването на дизайн мисленето не е ограничено до големите брандове. Големите стратегически консултантски фирми също се подготвят за този нов свят, често като придобиват водещи доставчици на дизайн услуги. През последните няколко години Deloitte придоби Doblin, Accenture придоби Fjord, а McKinsey придоби Lunar. Олоф Шайбъргсон (Olof Schybergson), основателят на Fjord, смята, че емпатията при дизайн мисленето е основополагаща за успеха на бизнеса. Както той казва в интервю: “Близкият контакт с потребителя дава нови възможности за събиране на данни и прозрения за поведението му, за това какво харесва, и какво, не харесва... Тези, които разполагат с данни и имат апетит за иновации, ще надделеят.” Тези придобивания предполагат, че дизайнът се превръща в минимум изискване за качествено корпоративно консултиране - очаквана част от портфейла от бизнес услуги.

ОПРЧР.jpg
ЕСФ.jpg

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Бенефициент: “Дизайн Студио 8“ ЕООД
Обща стойност: 195 122,40 лв. от които 185 366.28  лв. европейско и 9 756.12 лв. национално съфинансиране.

Целта на проекта е да засили транснационалното сътрудничество между партньорите. Организациите ще създадат и адапрират две социални иновациина самостоятелна трудова заетост, предприемачество, създаване на предприятия, включително иновативни микро­, малки и средни предприятия.