Design

Thinking

Workshop

1 октомври 2020 г.

 

Работилница "Дизайн мислене"

1 октомври, 2020 г.

ул."Кричим" №16, София

Иновациите са движещата сила на предприемачите, които искат да променят света, какъвто го познаваме. И тъй като иновациите са от изключително значение за предприемачеството, огромно място в живота на всички стартъп ентусиасти, новатори и визионери е отредено на дизайн мисленето.

Дизайн мисленето е методология, която не се използва само от дизайнерите. Компании като Apple, Coca-Cola, IBM, Starbucks и Nike са идеални примери за успешни бизнес проекти, основани на дизайн мисленето. Поради факта, че дизайн мисленето е ориентирано към решаване на проблеми, то става все по-подходящо не само за корпорациите, но и за млади предприемачи и стартъпи, които разбират важността на клиентската перспектива. 

Основната цел при прилагането на дизайн мисленето е крайният продукт да удовлетворява нуждите на клиентите. Процесът на дизайн мисленето като стратегия за създаване на иновации обединява творческо и логическо мислене, експериментиране, и създаване и тестване на прототипи, с цел да се достигне до перфектния продукт за крайния потребител.

 

Преди да се пристъпи към формулирането на стратегия по отношение на основните области – стойностно предложение, таргет клиенти, инфраструктура и финанси, е много по-важно да се започне с намиране на отговори на въпросите, свързани с бизнес визията, първоначалните изисквания на клиентите, възможната конкуренция на пазарите, първоначалните ресурси, както трансформирането на идеята в ценно решение за пазарите.

Какво ще научите

"Компаниите, които са се посветили на дизайн мисленето, се отличават с желанието си да се ангажират с непрекъснато обновяване на бизнеса си и с това да напредват както по отношение на
иновациите, така и по отношение на ефективността — комбинацията, която създава най-
силното конкурентно предимство."

                                                                                     - Роджър Мартин, автор на"Дизайнът на бизнеса"

​КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

 1. Как да се фокусирате върху опита на потребителите, особено емоционалния

 2. Какви методи и инструменти се използват за изграждане на емпатия към потребителите

 3. Какви техники за генериране на идеи се използват в процеса

 4. Как бързо и евтино да тествате дали идеята ви е успешна чрез прототипи

Програма

1 октомври 2020 г., четвъртък

09:30 - Регистрация

10:00 - Проект "Дизайн мислене - построяване на мостове"

10:30 - Етап 1: Емпатия

11:00 - Кафе пауза

11:30 - Етап 2: дефиниране на проблема

12:30 - Сандвичов обяд

13:30 - Етап 3: Генериране на идеи

15:00 - Кафе пауза

15:30 - Етап 4: Прототипиране

16:00 - Представяне на резултати

16:30 - Край

Можете да участвате ако сте:

 • ­Предприемач

 • Новостартиращо микропредприятие/стартъп

 • Желаете да създадете иновативно стартиращо предприятие

 • Желаете да създадете стартиращо предприятие/иновативни стартъпи, включително и такова със социално въздействие

 • Искате да бъдете самостоятелно заети (фриленстъри)

 • Обучителна организация, предлагаща обучения за повишаване на иновативния капацитет на предприятията

 • Учебно заведение, което иска да въведе иновативни обучителни програми

 • Екип иноватори и изобретатели

 • Консултант, предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието

 • Ментор

ЛЕКТОР: Елеонора Карнаса

Участието е безплатно, но местата са ограничени! Всеки участник ще получи материали, кафе и храна.

Задължителна регистрация.

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020.

 

 • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now