Impact

Canvas Workshop

 

Работилница "Инструмент за оценка на бизнес идеи"

31 юли 2019г.

ул."Кричим" 16, София

Имате страхотна идея за проект, но все още не знаете как да опишете въздействието й? Или имате потенциална бизнес идея, но все още не сте картографирали бизнес потенциала й? 

Канавата на въздействието (Impact Canvas*) е инструмент, разработен в помощ на социалните иноватори и стартиращите предприемачи при проектиране на техните идеи в зародиш. Тя обхваща най-важните ключови области, които трябва да бъдат разгледани, когато става дума за бизнес предизвикателства, особено когато фокусът е поставен върху изграждането на социално значима бизнес идея.


Инструментът се появява през 2014 г., когато се оказа, че други популярни инструменти за изграждане на бизнес план, например Business Model Canvas, не могат да предоставят необходимата подкрепа на екипите за реализиране на техните бизнес иновации и превръщането им в реалистични и приложими бизнес решения. 
 

 

Преди да се пристъпи към формулирането на стратегия по отношение на основните области – стойностно предложение, таргет клиенти, инфраструктура и финанси, е много по-важно да се започне с намиране на отговори на въпросите, свързани с бизнес визията, първоначалните изисквания на клиентите, възможната конкуренция на пазарите, първоначалните ресурси, както трансформирането на идеята в ценно решение за пазарите.

Какво ще научите

Какво ще научите

 1. Кои са ключовите елементи на канавата за въздействие

 2. Какви са предимствата на канавата за въздействие

 3. С какво се отличава от останалите инструменти за развиване на бизнес модел

 4. Как да я използвате, за да тествате и доразвиете бизнес идеята си

Програма

09:30 - Регистрация

10:00 - Проект "Дизайн мислене - построяване на мостове"

10:30 - Инструменти за ранно тестване и разработване на предприемачески идеи идеи

11:00 - Кафе пауза

11:30 - Инструмент за оценка на бизнес идеи и канава за бизнес модел

12:30 - Обяд

13:30 - Практическа работилница по казуси на участниците

15:00 - Кафе пауза

15:30 - Практическа работилница по казуси на участниците

17:00 - Представяне на резултати

17:30 - Край

Можете да участвате ако сте:

 • ­Предприемач

 • Новостартиращо микропредприятие/стартъп

 • Желаете да създадете иновативно стартиращо предприятие

 • Желаете да създадете стартиращо предприятие/иновативни стартъпи, включително и такова със социално въздействие

 • Искате да бъдете самостоятелно заети (фриленстъри)

 • Обучителна организация, предлагаща обучения за повишаване на иновативния капацитет на предприятията

 • Учебно заведение, което иска да въведе иновативни обучителни програми

 • Екип иноватори и изобретатели

 • Консултант, предлагащи услуги в подкрепа на бизнес развитието

 • Ментор

Темата цели да запознае участниците с иновативния инструмент и как той може да бъде използван при разработването на социалнозначими бизнес идеи. 

Участието е безплатно, но местата са ограничени! Всеки участник ще получи цветна канава и материали.

Регистрация: ТУК

-

*Моля, обърнете внимание, че Impact Canvas:

Има регистрирана търговска марка 

Има лиценз под Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 международен лиценз  

Разработен е от екип от експерти по иновационни, предприемачески и изследователски услуги от университетите в Тампере

Проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“. Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"2014-2020.

 

 • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now