ДИЗАЙН МИСЛЕНЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

5-дневно изложение

ХХ-ХХ октомври 2020, място....

Дизайн мисленето е водеща методология за креативно решаване на проблеми и създаване на иновации в световен мащаб. То се свързва и с процеса на измисляне и разработване на иновациите - иновативни продукти, услуги и преживявания в бизнеса и в социалния контекст.

Към момента то е водеща методология за креативно решаване на проблеми и създаване на иновации в световен мащаб. Разработена е в университета в Станфорд, тя е в основата на бизнеса както на установени компании като Apple, Google, IBM, SAP и Nike, така и на едни от най-успешните стартиращи компании в последните години като AirBnB, Uber и Dropbox. Освен, че развива емпатия, наблюдателност, любознателност, проактивност, увереност, положително мислене и умения за работа в екип, дизайн мисленето стимулира изключително ценно качество в днешния свят - постоянно да променяш средата около себе си, като я подобряваш, воден от своето любопитство и творческа увереност.

ОТБОРНА КАНАВА
КАНАВА
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
КАРТА
НА ЕМПАТИЯ
КАНАВА
ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ
КАНАВА
ЗА
ИНТЕРВЮ
КЛИЕНТСКО 
ПЪТЕШЕСТВИЕ
5 ПЪТИ
ЗАЩО
ГЕНЕРИРАНЕ НА
ИДЕИ
МЕТОДИ
ЗА
ПРОТОТИПИРАНЕ
КАНАВА
ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Инициативата се осъществява в рамките на проект BG05M9OP001-4.003-0011-C01 “Дизайн мислене - построяване на мостове“по ОП "развитие на човешки ресурси" 2013-2020 г. по линия на Европейския социален фонд.

  • Black Facebook Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now